Link blog mới:

http://ginnycandy.blogspot.com/

 

[HP đồng nhân] Nhìn không thấy sự dịu dàng của ngươi

 Tác giả: Mặc Bi

 Thể loại: Harry Potter fanfic, xuyên không, trọng sinh

 Tình trạng bản gốc: hoàn (Thanks bạn LynkN vì đã share raw, thanks bạn KittykittyCat vì đã share QT)

 Tình trạng bản edit: On-going (tốc đô sẽ không được nhanh cho lắm)

 Couple: Snape x Harry

Mình làm bộ này hoàn toàn vì sở thích, nên mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.

Lưu ý nho nhỏ là mình không biết gì về tiếng Tàu ngoài việc đếm từ 1 – 10 😦 nên việc edit hoàn toàn nhờ vào QT ca ca cùng Google thúc thúc và nhiều từ điển khác. Nếu có gì sai sót thì mong các bạn báo lại cho mình để mình sửa chữa.

Cảm ơn vì đã đọc 🙂

Mục lục:

Tiết tử

Chương 1          Chương 2          Chương 3          Chương 4          Chương 5

Chương 6          Chương 7          Chương 8          Chương 9          Chương 10

Chương 11        Chương 12        Chương 13        Chương 14        Chương 15

Chương 16        Chương 17        Chương 18        Chương 19        Chương 20

Chương 21        Chương 22        Chương 23       Chương 24        Chương 25

Chương 26        Chương 27        Chương 28        Chương 29        Chương 30

Chương 31        Chương 32        Chương 33        Chương 34        Chương 35

Chương 36        Chương 37        Chương 38        Chương 39        Chương 40

Chương 41        Chương 42        Chương 43        Chương 44        Chương 45

Chương 46        Chương 47        Chương 48        Chương 49        Chương 50

Chương 51        Chương 52        Chương 53        Chương 54        Chương 55

Chương 56        Chương 57        Chương 58        Chương 59        Chương 60

Chương 61        Chương 62        Chương 63        Chương 64        Chương 65

Chương 66        Chương 67        Chương 68        Chương 69        Chương 70

Chương 71        Chương 72        Chương 73        Chương 74        Chương 75

Chương 76        Chương 77        Chương 78        Chương 79        Chương 80

Chương 81        Chương 82        Chương 83        Chương 84        Chương 85

Chương 86        Chương 87        Chương 88        Chương 89        Chương 90

Chương 91        Chương 92        Chương 93        Chương 94        Chương 95

Chương 96        Chương 97        Chương 98        Chương 99        Chương 100

Chương 101        Chương 102        Chương 103        Chương 104

——————————————————-

Severus Snape phiên ngoại

Phiên ngoại 1 (Sau chương 16)  

Phiên ngoại 2 (Sau chương 19)

Phiên ngoại 3 (Sau chương 41)

Phiên ngoại 4 (Sau chương 41)

Phiên ngoại 5 (Sau chương 65)

Phiên ngoại 6 (Sau chương 65)

Advertisements