Bảo bối tình nhân

Tác Giả : Ái Khuê Đích Ngã (Tôi yêu Kyu)

Nguồn : 【Amour整理】 (Thanks ss Hermione12  vì đã share raw bộ này)

Thể Loại : điềm văn, hơi ngược, sinh tử, 1×1, HE

Editor: Ginny

 

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn (80 chương)

Tình trạng bản edit:  Hoàn

Mình làm bộ này hoàn toàn vì sở thích, mình cũng chưa hề được sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.

Lưu ý nho nhỏ là mình không biết gì về tiếng Tàu ngoài việc đếm từ 1 – 10 :( nên việc edit hoàn toàn nhờ vào QT ca ca cùng Google thúc thúc và nhiều từ điển khác. Nếu có gì sai sót thì mong các bạn báo lại cho mình để mình sửa chữa.

Cảm ơn vì đã đọc :)

Mục lục:

Chương 1 Chương 2 Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25

Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34 Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44 Chương 45

Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55

Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60

Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65

Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75

Chương 76 Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80

—————–THE END—————–

Bản word

Advertisements