Nghịch Lân

Tác Giả : cashting

Nguồn : Baidu (Thanks ss Hermione12 vì đã share raw bộ này)

Thể Loại : Trường học, Cường cường, H, 1×1, HE

Editor: Ginny

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn

Tình Trạng Bản Edit: On Going

Lời mở đầu

 Cổ có mây, Long thần dùng vảy rồng trên người để bảo vệ bản thân mình,

  Vạn người không ai địch nổi. 

Chỉ riêng ở phía cổ, có một phiến vảy ngược, là yếu điểm của Long.

 Chỉ cần vừa chạm vào, đã khiến Long thần giận dữ.

 Người từng đụng vào Nghịch lân, không ai may mắn thoát khỏi cái chết.

 Ai là Long, ai là Nghịch lân, chỉ sợ đã sớm không còn quan trọng.

 Khoảnh khắc bọn họ ở bên nhau, nhất định sẽ đến

 Cùng bảo vệ Long, cùng bảo vệ Nghịch lân,

 Cùng là điểm trí mạng của nhau….

Mình làm bộ này hoàn toàn vì sở thích, mình cũng chưa hề được sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.

Happy Birthday Kim JaeJoong

26/01/1986 —– 26/01/2013

Mục lục

Chapter 1 ♂♥♂ Chapter 2  

Chapter 3 ♂♥♂ Chapter 4 ♂♥♂ Chapter 5

Chapter 6 ♂♥♂ Chapter 7  

Chapter 8 ♂♥♂ Chapter 9 ♂♥♂ Chapter 10

Chapter 11 ♂♥♂ Chapter 12 

Chapter 13 ♂♥♂ Chapter 14 ♂♥♂ Chapter 15

Chapter 16 ♂♥♂ Chapter 17 

Chapter 18 ♂♥♂ Chapter 19 ♂♥♂ Chapter 20

Chapter 21 ♂♥♂ Chapter 22 

Chapter 23 ♂♥♂ Chapter 24 ♂♥♂ Chapter 25

Chapter 26 ♂♥♂ Chapter 27

 Chapter 28 ♂♥♂ Chapter 29 ♂♥♂ Chapter 30

Chapter 31 ♂♥♂ Chapter 32

Chapter 33 ♂♥♂ Chapter 34 ♂♥♂ Chapter 35

Chapter 36 ♂♥♂ Chapter 37

Chapter 38 ♂♥♂ Chapter 39 ♂♥♂ Chapter 40

Chapter 41 ♂♥♂ Chapter 42

 Chapter 43 ♂♥♂ Chapter 44 ♂♥♂ Chapter 45

Chapter 46 ♂♥♂ Chapter 47

 Chapter 48 ♂♥♂ Chapter 49 ♂♥♂ Chapter 50

Chapter 51 ♂♥♂ Chapter 52

Chapter 53 ♂♥♂ Chapter 54 ♂♥♂ Chapter 55

Chapter 56 ♂♥♂ Chapter 57

 Chapter 58 ♂♥♂ Chapter 59 ♂♥♂ Chapter 60

Chapter 61 ♂♥♂ Chapter 62

Chapter 63 ♂♥♂ Chapter 64 ♂♥♂ Chapter 65

Chapter 66 ♂♥♂ Chapter 67

Chapter 68 ♂♥♂ Chapter 69 ♂♥♂ Chapter 70

Chapter 71 ♂♥♂ Chapter 72

Chapter 73 ♂♥♂ Chapter 74 ♂♥♂ Chapter 75

Chapter 76 ♂♥♂ Chapter 77

 Chapter 78 ♂♥♂ Chapter 79 ♂♥♂ Chapter 80

Chapter 81 ♂♥♂ Chapter 82

Chapter 83 ♂♥♂ Chapter 84 ♂♥♂ Chapter 85

Chapter 86 ♂♥♂ Chapter 87

 Chapter 88 ♂♥♂ Chapter 89 ♂♥♂ Chapter 90

Chapter 91 ♂♥♂ Chapter 92

Chapter 93 ♂♥♂ Chapter 94 ♂♥♂ Chapter 95

Advertisements