Từ ngày 01/07/2013, nhà ta sẽ có thêm editor mới *Tung hoa*

Sau đây là lí lịch trích chéo của nàng ấy

Tên: Kazuno Tsukushi

Facebook: http://www.facebook.com/dongbangfiveki

Email: onlythefive@gmail.com

WordPress: KazunoTakahashi

Mở màn là bộ Tố nhan vừa mới tung hàng xong. Mong mọi người ủng hộ *Cúi đầu*

Advertisements