Link blog mới:

http://ginnycandy.blogspot.com/

Bỏ cà rốt ra

Tác Giả :  bowv tiểu

Nguồn :  【Amour整理】 (Thanks ss Hermione12  vì đã share raw bộ này)

Thể Loại :  Ngọt, Đoản văn, Hơi sắc

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn

Tình Trạng Bản Edit:  Hoàn

Mục lục

Cà rốt.1  Cà rốt.2  Cà rốt.3  Cà rốt.4 

Cà rốt.5  Cà rốt.6  Cà rốt.Kết cục 

Advertisements